Print of plaster – Sculpture

Sculpture – Cast and power cord.
Sculpture is made of a print of the space under the floor (Part of a building’s gully). Imprint is made with plaster. Site-specific.

Sculptuur – Gips en stroomkabel.
Sculptuur is gemaakt van een afdruk van de ruimte onder de vloer (deel van de geul van een gebouw). Afdruk is gemaakt met gips. Site-specifiek.


portfolio updated 01/07/2018.

Print of plaster - Sculptureadmin
  • 260