Print of plaster – Sculpture

sculpture – cast and power cord. the sculpture is made of a print of the space under the floor (part of a building’s gully). Imprint is made with plaster. site-specific.

sculptuur – gips en stroomkabel. sculptuur is gemaakt van een afdruk van de ruimte onder de vloer (deel van de geul van een gebouw). de afdruk is gemaakt met gips. site-specifiek.

Print of plaster - Sculptureadmin
  • 383