Evolute – Assemblage

evolute – assemblage (egg, photo print).
the locus of the centers of curvature of a given curve. with the margins rolled towards the outside. (about the inside and the outside)

evolute – assemblage (ei, fotoprint).
de locus van de krommingscentra van een bepaalde kromme. met de randen naar buiten gerold. (de binnen- en buitenzijde)

Evolute - Assemblageadmin
  • 415