Museum Slager – Photo 2

title: MEMBRANE. photographic print on glas, 75x50cm.
at the permanent collection of Slager Museum. – MEMBRANE is made by combining 2 images (from 2 different places and moments) 1 on 1. In this case 1 picture (inside) at the the upper floor and 1 picture outside, the building (which can be seen from a window). these 2 photos create a new image, a new moment. the inside / outside and interwoven ‘rhythm’ is essential in this transformation.

a philosophical search through the old building of the Sslager family. being alone in the headroom, the quiet moments, the echoes of the spaces and the smell of the building (and her old residents). you feel the elusiveness of this space and its time. digital photograph, created for the summer exhibition at museum slager.

titel: MEMBRAAM. Fotoprint op glas,75x50cm.
in de vaste collectie van museum slager. –  MEMBRAAM is ontstaan door 2 beelden te combineren (vanuit 2 verschillende plaatsen en momenten),  1 op 1. In dit geval 1 afbeelding (binnen) op de bovenste verdieping en 1 afbeelding buiten, het gebouw (zichtbaar vanuit een raam). de 2 foto’s maken één nieuwe afbeelding, een nieuw moment. de binnen- en buitenzijde en het verweven ‘ritme’ is essentieel in deze transformatie.

een filosofische zoektocht door het oude pand van de familie slager. het alleen zijn in de bovenruimte, de stille momenten, de echo’s van de ruimtes en de ‘eigen’ geur van het pand (en haar oude bewoners). je voelt het ongrijpbare van deze ruimte en haar tijd. digitale fotografie, gemaakt voor de zomertentoonstelling bij museum slager.

Museum Slager - Photo 2admin
  • 550