Patricia Smits

Introduction

Glow Festival Eindhoven 2013

Glow Festival Eindhoven 2013

(ENG) Title: Anachronism (time-loss, silent light), 2013. Mixed media, drawings, film projections. Exhibition during GLOW Eindhoven 2013.

(NL) Titel: Anachronismus (tijddwaling, stil licht), 2013. Mixed media, tekeningen, filmprojecties. Expositie tijdens GLOW Eindhoven 2013.

(ENG) My work at the GLOW festival Exhibition 2013
I see the black and dark (blue) night as a ‘solid and absorbent’ form, which sublimates to a (dark) blue light that forms as a shadow; a transparency that condenses into a diffuse light. The feeling of being ‘seeing’ the day. The complexity of the material ‘light’ and / or its materiality play an important role in my work. In the moments of ‘light changes’ innumerable shades occur. I try to unravel these moments by translating the light into a tangible material. I am trying to make a sample card contains different thoughts, associations, materials, and structures. Because of this materiality, I can preserve the moments of light and ‘rummage’ with time.

The image can stand alone or give the place where it is located a different meaning. With this I want one create a new environment where other (living) rules apply in order to test our current (living) rules in this way.

(NL) Toelichting expositiewerk GLOW festival Expositie 2013
Ik zie de zwarte en donkere (blauwe) nacht als een ‘vaste en absorberende’ vorm, die sublimeert naar een (donker) blauw licht die zich als een schaduw vormt; een transparantie die condenseert naar een diffuus licht. De voelbaarheid van het dag ‘zien’ worden. De complexiteit van het materiaal ‘licht’ en/of de materialiteit ervan speelt een belangrijke rol in mijn werk. In de momenten van ‘licht veranderingen’ ontstaan ontelbare schakeringen. Deze momenten probeer ik te pakken en te ontrafelen door het licht te vertalen naar een tastbaar materiaal. Ik probeer een staalkaart te maken die verschillende gedachten, associaties, materialen, en structuren bevat. Door deze materialiteit kan ik de momenten van het licht bewaren en met de tijd gaan ‘rommelen’.

Het beeld kan op zichzelf staan of de plek waar het zich bevindt een andere betekenis geven. Hiermee wil ik een nieuwe omgeving creëren waar andere (leef)regels gelden om op deze manier onze huidige (leef)regels te beproeven.

 

Bericht geplaatst 29/6/2018 – Patricia