Last week – Photographs

title: LAST WEEK – a triptych, digital photographs
a system of those sequential relations that any event has to any other, as past, present, or future; indefinite and continuous duration regarded as that in which events succeed one another.

titel: LAST WEEK – een drieluik, digitale foto’s
een systeem van die opeenvolgende relaties die een gebeurtenis heeft met een andere, zoals verleden, heden of toekomst; onbepaalde en ononderbroken duur beschouwd als die waarin gebeurtenissen elkaar opvolgen.

Last week - Photographsadmin
  • 1 K