Museum Slager – Photo

Photo glossy, 75x50cm.

A philosophical search through the old building of the Slager family. Being alone in the headroom, the quiet moments, the echoes of the spaces and the smell of the building (and her old residents). You feel the elusiveness of this space and its time. Digital photograph, commissioned by Museum Slager.

Een filosofische zoektocht door het oude pand van de familie Slager. Het alleen zijn in de bovenruimte, de stille momenten, de echo’s van de ruimtes en de ‘eigen’ geur van het pand (en haar oude bewoners). Je voelt het ongrijpbare van deze ruimte en haar tijd. Digitale fotografie i.o.v Museum Slager.Museum Slager – Photo

Museum Slager - Photoadmin
  • 109