Museum Slager – Photo 1

title: man in chair.
photoprint on forex, 75x50cm. at the permanent collection of slager museum. –  a philosophical search through the old building of the slager family. being alone in the headroom … the quiet moments, the echoes of the spaces and the smell of the building (and her old residents). you feel it ‘elusive of this space and its time ‘while you are there yourself. a stream of thoughts of extremes starts up, such as ‘materiality and thoughts’, ‘fantasy and reality’, ‘privacy and openness’. digital photograph, created for the summer exhibition at museum slager.

titel: mens in stoel.
Fotoprint op forex, 75x50cm. in de vaste collectie van museum slager. –  een filosofische zoektocht door het oude pand van de familie slager. het alleen zijn in de bovenruimte …de stille momenten, de echo’s van de ruimtes en de ‘eigen’ geur van het pand (en haar oude bewoners). je voelt het ‘ongrijpbare van deze ruimte en haar tijd’, terwijl je daar zelf aanwezig bent. een gedachtenstroom van uitersten komt op gang, zoals ‘materialiteit en gedachten’, ‘fantasie en realiteit’, ‘privacy en openbaarheid’. gemaakt voor de zomertentoonstelling in museum slager.

(pers)
Museum Slager – Expositie Stille getuigen
Door Museum Slager zijn 3 beeldend kunstenaars (T. Vanderwerf, M. Busser, P. Smits) benaderd om ieder op onze eigen manier de bovenverdieping te gebruiken als uitgangspunt voor een gezamenlijke tentoonstelling. Deze verdieping wordt al enige tijd niet meer bewoond en zal worden verbouwd. De titel ‘Stille Getuigen’ is ontstaan tijdens de werkperiode voorafgaand aan de tentoonstelling. Er zijn vele stille getuigen te vinden op deze plek zoals de ruimtes zelf, de spullen die er nog staan, het daglicht, de tijd, maar ook de kunstenaars zelf die, ieder op hun eigen manier, de ruimtes aftastten en eigen maakten.
Site-specific. Voor de samenstelling van de tentoonstelling zijn zaal 11 en 12 benaderd met de bovenverdieping in de herinnering. Elementen als de vloer, de rolgordijnen die (deels) open staan of helemaal dicht zijn, of de verwarming zijn bewust gekozen onderdelen van de tentoonstelling. Om het verleden met het heden te verbinden maakten we gebruik van meubilair uit het pand. De oude stoel is drager van een hedendaags werk, de oude vitrines tonen hedendaagse foto’s van oude muren en plafonds. De meeste werken zijn fotografisch of de fotografie is een onderdeel van een installatie. De manier waarop de werken zijn gemaakt en/of gepresenteerd laat zien dat het niet enkel om fotografie gaat, maar eerder om benaderingen en ervaring van de bovenverdieping.

Museum Slager - Photo 1admin
  • 318