Museum Slager – Photo 1

Title: Man in chair. Photoprint on forex, 75x50cm.
At the permanent collection of Slager Museum. –  A philosophical search through the old building of the Slager family. Being alone in the headroom … the quiet moments, the echoes of the spaces and the smell of the building (and her old residents). You feel it ‘elusive of this space and its time ‘while you are there yourself. A stream of thoughts of extremes starts up, such as ‘materiality and thoughts’, ‘Fantasy and reality’, ‘privacy and openness’. (
Digital photograph, commissioned by Museum Slager.)

Titel: Mens in stoel. Fotoprint op forex, 75x50cm.
In de vaste collectie van museum Slager. –  Een filosofische zoektocht door het oude pand van de familie Slager. Het alleen zijn in de bovenruimte …de stille momenten, de echo’s van de ruimtes en de ‘eigen’ geur van het pand (en haar oude bewoners). Je voelt het ‘ongrijpbare van deze ruimte en haar tijd’, terwijl je daar zelf aanwezig bent. Een gedachtenstroom van uitersten komt op gang, zoals ‘materialiteit en gedachten’, ‘Fantasie en realiteit’, ‘privacy en openbaarheid’. (Digitale foto, in opdracht van Museum Slager.)

Museum Slager – Exhibition ‘Silent witnesses’ – summer 2015
Through Museum Slager 3 visual artists (T. Vanderwerf, M. Busser, P. Smits) have been approached to each use the upper floor in our own way as starting point for a joint exhibition. This floor has not been inhabited for some time and will be renovated. The title ‘Silent Witnesses’ originated during the work period prior to the exhibition. There are many silent witnesses in this place, such as the spaces themselves, the things that still stand there, the daylight, the time, but also the artists themselves who, each in their own way, scanned the spaces and made their own.
Site-specific.
For the composition of the exhibition hall 11 and 12 are approached with the upper floor in our minds. Elements such as the floor, the blinds that are (partly) open or completely closed, or the heating are deliberately chosen parts of the installation/exhibition. To connect the past with the present, we used furniture from the building. The old chair is the bearer of a contemporary work, the old showcases show contemporary photographs of old walls and ceilings. Most of the works are photographic or photography is part of an installation. The way in which the works were made and / or presented shows that it is not just about photography, but rather about approaches and experience from the upper floor. For the project at Museum Slager, I have made a total of 11 works, of which I have shown 2 in this portfolio.

Museum Slager – Expositie Stille getuigen – zomer 2015
Door Museum Slager zijn 3 beeldend kunstenaars (T. Vanderwerf, M. Busser, P. Smits) benaderd om ieder op onze eigen manier de bovenverdieping te gebruiken als uitgangspunt voor een gezamenlijke tentoonstelling. Deze verdieping wordt al enige tijd niet meer bewoond en zal worden verbouwd. De titel ‘Stille Getuigen’ is ontstaan tijdens de werkperiode voorafgaand aan de tentoonstelling. Er zijn vele stille getuigen te vinden op deze plek zoals de ruimtes zelf, de spullen die er nog staan, het daglicht, de tijd, maar ook de kunstenaars zelf die, ieder op hun eigen manier, de ruimtes aftastten en eigen maakten.
Site-specific.
Voor de samenstelling van de tentoonstelling zijn zaal 11 en 12 benaderd met de bovenverdieping in de herinnering. Elementen als de vloer, de rolgordijnen die (deels) open staan of helemaal dicht zijn, of de verwarming zijn bewust gekozen onderdelen van de tentoonstelling. Om het verleden met het heden te verbinden maakten we gebruik van meubilair uit het pand. De oude stoel is drager van een hedendaags werk, de oude vitrines tonen hedendaagse foto’s van oude muren en plafonds. De meeste werken zijn fotografisch of de fotografie is een onderdeel van een installatie. De manier waarop de werken zijn gemaakt en/of gepresenteerd laat zien dat het niet enkel om fotografie gaat, maar eerder om benaderingen en ervaring van de bovenverdieping. Voor het project bij Museum Slager, heb ik totaal 11 werken gemaakt, waarvan ik er 2 toon in dit portfolio.

Museum Slager - Photo 1admin
  • 190