Virtue – Installation

photograph.

one morning while having breakfast, chicken Kuukel (a domestic chicken), walked in the room and set herself on my good friend harrie. he protected his face with his sweater for her venomous picking. and so i took my camera…title: virtue – site specific installation, photograph on a light box.

the site-specific installation consists of a light box, installed next to the statue of lady justice. when I was allowed to exhibit in the courthouse (where the statue of lady justice was), i asked for permission to make an installation with the statue. for me a humorous and therefore subtle way to bring the relationship between humans and animals in a visual way “to justice” 🙂 for some employees of the courthouse the installation was not okay. they were indignant that a chicken might play an equal or more important role than lady justice. luckily most people saw the humor in this installation, installed in the courthouse (public area) at breda (nl), (1 sept-31 dec 2015).


foto.

op een ochtend tijdens een ontbijt, liep de kip kuukel (een huiskip) de kamer in en zette zich op mijn goede vriend harrie. hij beschermde zijn gezicht met zijn trui voor haar eventuele harde pikken met haar snavel. ik nam mijn camera …titel: virtue – site-specific installatie, foto op een lichtbak.

de site-specific installatie bestaat uit een lichtbak, geïnstalleerd naast het standbeeld van vrouwe justitia. toen ik mocht exposeren in het gerechtsgebouw waar het standbeeld van vrouwe justitia stond, vroeg ik om toestemming om een installatie met het standbeeld te maken. voor mij een humoristische en daarom een subtiele manier om de relatie tussen mens en dier op een visuele manier ‘tot gerechtigheid’ te brengen 🙂 voor sommige werknemers van het gerechtsgebouw was de installatie niet o.k. ze waren verontwaardigd over het feit dat een kip wellicht een gelijke of belangrijkere rol zou kunnen hebben dan vrouwe justitia. gelukkig zagen de meeste mensen wel de humor in deze installatie, geïnstalleerd in het gerechtshof gebouw (openbare ruimte) in breda (nl), (1 sept-31 dec 2015).

Virtue - Installationadmin
  • 1.3 K