2x – Video Installation

a site specific video installation consisting of two video installations.

part 1: titel: hierarchy rules – video Installation, loop 15 sec. 
i live in a forest area in belgium, right at the border of the netherlands. i walk through the forest every day, where I often find material for my work. that’s where i also made a film with three deer. i wondered if this was a private moment for the deer, their personal space? who am i to decide if this short film should go public? about one year after making the installation i placed the film on this website.
the hierarchy rules video Installation was installed on top of the ceiling tiles. to watch the short video film you had to go up with an oncomfortabele ladder (apr. 2-2,5 m.). i did this intentionally so that the viewer had to go to a lot of trouble to see the film. it is an intimate short film about three deer that walk backwards. why all this extra effort for the viewers to see this video on top of the ceiling? i  thought it was a beautiful thought that the deer could dominate instead of man. afther watching the short film, people often came down the ladder smiling or full of emotion.

the two installations are connected by the ceiling holes (by taking the ceiling plates out, where some power cables were hanging down). the holes lead to the video installation part 2, RAW material’.

part 2: titel: RAW material – video Installation, loop 16.24 min.
RAW material shows a large projection (from floor to ceiling – apr. 2,5x6m.) it’s about a chicken that i filmed in a special environment. my initial idea was to film the chicken (named kuukel) from bottom up, i thought it would be a new perspective to look at this beautiful animal. but soon i noticed i was training and drilling chicken-kuukel. i tried to lure her with food and even got impatient because she was afraid to walk over the glass plate (which ‘we’ humans can also experience with glass floors). in the end she did it. when i wanted to edit the film i took a good look at the film. i was ashamed of my domination and my impatient behaviour towards chicken kuukel. I therefore decided not to edit the film and to use the unedited (“RAW”) state, so 1 on 1. the work is also a reference to how we relate to animals in general, ‘our meat’ (?) I am thinking in particular of the (food) industry.

een site-specifieke video-installatie bestaande uit twee video-installaties.

deel 1: titel: hierarchy rules (hiërarchie domineert) – video-installatie, loop 15 sec.
ik woon in een bosgebied in belgië, direct aan de grens van nederland. elke dag loop ik door het bos, daar vind ik vaak materiaal voor mijn werk.
zo maakte ik een film met drie reeën. ik vroeg me af of dit een privémoment was voor de reeën, hun persoonlijke ruimte? kan ik deze korte film wel openbaar laten zien? wie ben ik om dat te beslissen? ongeveer een jaar na het maken van de installatie plaatste ik de film op mijn website.
deze video-installatie is boven op de plafondtegels geïnstalleerd. om de korte videofilm te bekijken, moet je met een oncomfortabele ladder (ca. 2-2,5 m.) naar boven gaan. ik deed dit opzettelijk zodat de kijker veel moeite moest doen om de film te kunnen zien. het is een intieme korte film over drie reeën die achteruit lopen. waarom al deze extra moeite voor kijkers om deze video aan het plafond te zien? ik vond het een mooie gedachten dat de reeën eens kon domineren in plaats van de mens. na het bekijken van de film kwamen mensen vaak glimlachend of vol ontroering van de ladder naar beneden.

de twee installaties zijn verbonden door de plafondgaten (door het weghalen van de systeemplafond platen, uit deze gaten hangen enkele stroomkabels naar beneden). de gaten voeren naar de video-installatie deel 2, RAW-material.

deel 2: titel: RAW-material – video-installatie, loop 16.24 min.
RAW-material vertoont een grote projectie (van vloer tot plafond – ca. 2,5x6m.) Van een kip die ik in een speciale omgeving heb gefilmd. mijn eerste idee was om de kip (kuukel genaamd) van onderaf te filmen, ik dacht dat het een nieuw perspectief zou zijn om naar dit prachtige dier te kijken. maar al snel merkte ik dat ik kip kuukel aan het trainen en drillen was. ik probeerde haar met eten te lokken en werd zelfs ongeduldig omdat ze bang was om over de glazen plaat te lopen (wat ‘wij’ mensen ook kunnen ervaren met glazen vloeren). uiteindelijk deed ze het. toen ik het filmmateriaal wilde bewerken, keek ik naar de film en schaamde me voor mijn dominantie en mijn te ongeduldige gedrag naar kip kuukel. ik besloot daarom de film niet te editen en de onbewerkte (‘RAW’) staat te gebruiken, 1 op 1 dus. het werk is daarbij ook een verwijzing naar hoe wij ons verhouden dieren in het algemeen, ‘ons vlees’ (?) ik denk hierbij met name aan de (voedsel) industrie.

2x - Video Installationadmin
  • 1.5 K